Nya Dagbladet on Gab
Nya Dagbladet
Nya Dagbladet · @nyadagbladet
Nya Dagbladet (NyD) är en oberoende humanistisk och etnopluralistisk dagstidning med en antiglobalistisk hållning och ett internationellt synsätt. https://nyadagbladet.se/
1
2
2
2
2