Arthur Frayn on Gab
Arthur Frayn
Arthur Frayn · @ArthurFrayn
אנחנו חייבים להבטיח את קיומו של העם שלנו ואת העתיד של ילדים לבנים
1
3
5
4
2